• hbmissionstatement

Sidebar

 

Our Mission Statement

 

Our value led, multicultural school promotes a happy, safe and caring environment that is committed to helping all children experience success, whatever their background or abilities. Our children learn to become resilient and self-assured whilst achieving the highest standards in all they set out to do. The health, safety and well being of every child is our paramount concern.

मूल्य-मान्यता निर्देशित हाम्रो बहूसाँस्कृतिक विद्यालय जस्तोसुकै  पृष्‍ठभूमी वा खुबी भएका नानीहरु भएता पनि उनीहरु सबैलाई समान किसिमले सफलताको अनुभूती गराउन तर्फ प्रतिबद्द छ. हाम्रा नानीहरु हरेक कुरामा  दृढ र आत्मविश्वासी हुनका लागि  सिक्दछन्  साथसाथै यस कुराको सुनिश्चिता गर्दछन्  कि उनीहरुले आफूले गर्न खोजेको कुरामा उच्चतम स्तर कायम राख्न सकून् ।  हरेक नानीको  स्वास्थ्य, सुरक्षा र हित नै हाम्रो मूख्य सरोकारको बिषय हो ।