• hbmissionstatement

Sidebar

 

Our Mission Statement

 

Our multicultural school promotes a happy, safe and caring environment that is committed to helping all children experience success, whatever their background or abilities, and to ensure they achieve the highest standards in all they set out to do. The health, safety and well being of every child is our paramount concern.

हाम्रो बहूसाँस्कृतिक विद्यालयले जस्तोसुकै  पृष्‍ठभूमी वा खुबी भएका नानीहरु भएता पनि उनीहरु सबैलाई समान किसिमले सफलताको अनुभूती गराउन तर्फ प्रतिबद्द एउटा एकदमै सुखी, सुरक्षित र देखभाल पूर्ण बातावरणलाई बढावा दिन्छ अनी साथमा यस कुराको सुनिश्चिता गरेको छ कि उनीहरुले आफूले गर्न खोजेको कुरामा उच्चतम स्तर कायम राख्न सकून् ।  हरेक नानीको  स्वास्थ्य, सुरक्षा र हित नै हाम्रो मूख्य सरोकारको बिषय हो ।